Thuisonderwijs: wat een ontwikkelingen!

In deze periode van thuisonderwijs zijn er (gelukkig) steeds vaker geluiden van waardering te horen voor scholen, docenten en alles wat ze de leerlingen bieden. Opeens werd zichtbaar welke taken een school allemaal op zich neemt en hoe waardevol dit is.

Flexibiliteit van scholen

Hier en daar wordt al terug geblikt op de enorme omschakeling die de scholen doorgemaakt hebben van ‘normaal’ lesgeven, met leerlingen in de klas, naar thuisonderwijs. Dit heeft heel veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen gevraagd van de leerlingen. Maar nog meer van al die docenten en ondersteunend personeel die binnen weken, soms dagen, een heel nieuwe manier van lesgeven uit de grond hebben gestampt. Docenten zijn massaal digitaal gaan lesgeven en zijn gaan onderzoeken op welke manier ze dit willen vormgeven.

Meta-cognitieve vaardigheden

In de terugblikken wordt veel geschreven over meta-cognitieve vaardigheden: op welke manier leer je leerlingen leren? Welke handvatten hebben ze nodig? Hierin lijkt het dat er een verschuiving van focus plaats vindt van vakkennis naar vaardigheden. Dit betekent niet dat vakkennis minder belangrijk wordt, maar dat docenten de leerlingen deze op een andere, vaak meer zelfstandige manier aanreiken. Deze ontwikkeling kunnen we vanuit Masterskip alleen maar toejuichen; het is een vorm van werken die wij aan boord zo veel mogelijk toepassen. (Voor meer informatie over meta-cognitieve vaardigheden zie:

Zelfstudie: hoe doe je dit zo goed mogelijk?

Masterskip Leerclinics

Sociaal

Naast de kennisoverdracht, heeft school ook een heel belangrijke andere functie: socialisatie. En dit is verdraaid lastig in een periode van social distancing. Als docent ben je niet alleen bezig met jouw vak, maar ook met de individuen in de klas en de groep als geheel: wanneer de leerlingen de klas inkomen, even een begroeting, een korte vraag over hoe het thuis is. Dit stuk is in sommige gevallen weggevallen door thuisonderwijs. Gelukkig zijn er verschillende scholen die dit expliciet hebben opgenomen in het onderwijs dat ze geven, sommige digitaal, andere in de spaarzame uren op school. Aan boord hebben wij de luxe van veel tijd en mogelijkheden om contact te hebben met de trainees. Maar ook wij hebben in de afgelopen periode ervaren dat het sociale aspect echt extra aandacht nodig heeft wanneer je via digitale kanalen moet communiceren. Wij hopen dat er binnen de ontwikkelingen van het onderwijs, oog is en blijft voor de sociale functie van onderwijs en moedigen scholen aan om hier tijd in te investeren.

Ter inspiratie:

Interview met Jelle Jolles, auteur van ‘het tienerbrein’ en ‘leer je kind kennen’ over waarom en hoe we adolescenten beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Lees het hier