Masterskip Zorgplan

Een klein zelfstandig team, met ondersteuning vanaf land

Eerder schreven wij al over de audit die afgelopen najaar is gedaan. Aan de hand van deze bevindingen, werken wij stap voor stap aan de ontwikkeling van het Masterskip programma. Dit keer bespreken wij de zorg en hoe wij dit aan boord vormgeven.

Een open en veilige sfeer aan boord
Een essentieel onderdeel van het zorgplan is de zorg voor een open en veilig sfeer aan boord. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het vormgeven van de samenleving aan boord, zowel voor de groep als geheel, als voor de individuen binnen de groep. De docenten (en de rest van de bemanning) observeren de ontwikkelingen van de groep en spelen hierop in met passende activiteiten voor de hele groep of een persoonlijke aanpak voor een specifieke trainee.

Ervaring geeft inzicht
Bij het kiezen van een activiteit gaan wij uit van de Masterskip ervaring en het inzicht van de docenten, dit zijn per slot van rekening vakmensen. Hierin worden ze ondersteund door de ervaring van vorige teams die hun bevindingen hebben opgeschreven. In de afgelopen jaren is hierdoor een enorme hoeveelheid informatie verzameld over het vormen van een groep en het begeleiden van individuen.

Extra ondersteuning van de wal
Het kan voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij onverwacht extra ondersteuning nodig is, vaak gaat dit om de begeleiding van een individuele trainee. Dan kan het Masterskip kantoor vanaf de wal het team ondersteunen. Zij geeft extra informatie of begeleiding, soms in samenwerking met een externe partij. De keuzes en de uitvoering blijft bij het docententeam aan boord, aangezien zij degene zijn die de meeste informatie hebben over de situatie en het beste kunnen inschatten welke aanpak het meest geschikt is.

Na de reis
Aan het eind van de reis volgt een overdracht van het schip naar de ouders en de school, om de overgang voor de trainee zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentoren schrijven per trainee een brief over hoe de reis is verlopen en op welke manier de trainee is veranderd. Deze wordt naar de ouders en de school gestuurd. Soms heeft een trainee erg veel moeite met de overgang naar het leven aan land en nemen (vaak) ouders contact met ons op. Wij ondersteunen hen in dit proces met tips en door het delen van onze ervaring.